خانه

آگاپه به معنای عشق جهانی

و انتخاب آن برای کلینیک روانشناسی ومشاوره همانا هدف ما کمک به همنوع با غشقی فراتر از مرزهاست می باشد.

لوگوی آگاپه نشان دهنده نگاه انسانی رو به بالاست که نماد کمال رو به تعالی انسان ست. همچنین تشعشات هاله عشق و انرژی انسان به جهان که در طرح به صورت برگ آمده . به معنای جریان داشتن زندگی که البته تعداد آن 7 عدد و مقصود 7 چاکرای اصلی بدن انسان که نقاطی برای اتصال روح و جهان اطراف اوست می باشد.

مرکز تخصصی درمان اختلالات جنسی آگاپه

آگاپه مرکز جامع تخصصی در حیطه  سلامت روان و سلامت جنسی است که از سال 1396،تلاش دارد با نوآوری های تکنولوژیک ، تشخیص و درمان اختلالات عصبی و جنسی را در بالاترین سطح خود ارائه دهد.درمان و ارتقای عملکرد مراجعان ،انجام پژوهش های متعدد در زمینه علوم اعصاب و برگزاری کارگاههای مختلف آموزشی محور فعالیت های کلینیک آگاپه است.

تمامی حقوق محفوظ است.