#زودانزالی
#دیرانزالی
اگر مایع منی هنگام دخول کمتر از ۲ دقیقه خارج شود زودانزالی است
و اگر خروج مایع منی بیشتر از ۲۰ دقیقه طول بکشد دیر انزالی است
البته اگر این مشکل ۶ ماه طول بکشد اختلال جنسی محسوب می شود
علل زود انزالی و دیر انزالی شامل مسایل روانی شامل اضطراب و افسردگی و وسواس و شخصیت و ..
مصرف دارو
مسایل ژنتیک
مسایل طبی مثل تیرویید و قلبی و نورولوژی و کلیه و مجاری و مثانه وشکل هورمونها و پروستات ..
مسایل مرتبط به روابط زوج و اختلالات فردی
از مسایل مهم دیگر ضعف عضلات و مشکلات استخوان
در ابتدا مراجعه کامل ارزیابی شده و تمام موارد چک شده
ابتدا ارزیابی عضلات لگن انجام شده
درصورت ضعف عضلات ۱۰ جلسه تحت بیوفیدبک قرار گرفته
ماساژ لگن
یوگا لگن
اصلاح روش زندگی با آموزش
آموزش تکنیک انزال
روان درمانی در صورت لزوم
دارو در صورت لزوم
بعد از هر ۵ جلسه ارزیابی مراجعه صورت می گیرد