#نعوظ

هر گونه عدم توانایی در تحریک و نگه داری آلت تناسلی به مدت ۳ ماه است
برای ایجاد نعوظ در یک مرد باید از نظر روحی و جسمی در سلامت کامل باشد
در نتیجه بررسی از نظر
۱. هورمون های جنسی و تیرویید و پرولاکتین و کبد و کلیه و اسید اوریک انجام میشود
۲.سونوگرافی مثانه و بیضه و پروستات
۳.مصرف داروههای متناسب مراجعه به مدت ۳ ماه
۴.ارزیابی قدرت عضلات و صدمات کمری انجام می شود
۵.بررسی از نظر افسردگی و اضطراب و و سواس انجام می شود
در صورت مشکل در انقباضات عضلات برای ایشان
۱۰ جلسه بیوفیدبک و ورزش لگن و ماساژ لگن با دستگاه انجام میشود

و هر ۵ جلسه ارزیابی جهت سکستراپیست انجام می شود و در صورت بهبودی ادامه درمان در غیر این صورت درمان دیگری انجام می شود

همچنین آموزش یوگاتراپی لگن
اصلاح تغذیه
در صورت لزوم رواندرمانی
بسته به مراجعه توصیه می شود

و در صورت عدم درمان از دستگاه شاک وی استفاده می شود
بهبودی ۶۰ تا ۸۰ درصد