کلینیک آگاپه مرکزی جامع ،متمرکز و تخصصی در حوزه های سلامت روان است که از سال 1396،تلاش دارد با نوآوری های تکنولوژیک ، تشخیص و درمان اختلالات جنسی را در بالاترین سطح خود ارائه دهد.درمان و ارتقای عملکرد مراجعان ،انجام پژوهش های متعدد در زمینه اختلالات جنسی و برگزاری کارگاههای تخصصی آموزشی محور فعالیت های مرکز آگاپه است.

مدیریت: مهسا عمادی


مسئول فنی: دکتر مهری نجات