#میل_جنسی
#سردی_مزاج
نداشتن افکار و فانتزیها جنسی و تصورات که باعث فعالیت و تحریک جنسی شود به مدت حداقل ۶ ماه را کاهش میل جنسی گویند
-علل کاهش میل جنسی
طبی و هورمونی و داروهها و مشکلات زوج و ارتباطات فردی
بیماریهای روانی مانند افسردگی و اضطراب و وسواس
و اختلالات جنسی
در زنان مثل مشکل در دخول و درد در ارتباط جنسی و ارگاسم و خشکی واژن
و در مردان اختلال -نعوظ و -انزال
-اعتیاد جنسی
-انحرافات_جنسی
-همجنسگرایی
-ترنسسکچوال
ارزیابی اولیه توسط سکستراپیست
درمان مشکل
-ارزیابی_عضلات_لگن
در صورت مشکل -بیوفیدبک
-روان درمانی
-اصلاح_روش_زندگی
-ورزش_لگن
-آموزش مهارت جنسی
-دارو درصورت لزوم
-زوج درمانی در صورت لزوم