در واقع نوروفیدبک نوعی بیوفیدبک است که بازخورد عصبی نیز به آن گفته می شود. نوروفیدبک ،برای مغز انسان مانند یک آینه عمل می کند.ما هر روز با نگاه کردن به آینه متوجه نقائص موجود در ظاهر خودمان می شویم.

این آگاهی و شناخت به ما کمک می کند تا در جهت رفع نقص های موجود در وضعیت ظاهری خود اقدام کنیم.نوروفیدبک دقبقا برای امواج مغزی عمکرد های فیزیو لوژیک مغز به ما کمک می کند.نووفیدبک با استفاده از ابزار های الکترونیک پیشرفته و کامپیوتر به ما کمک می کند. تا از آن چه در مغز ما در حال رخ دادن است آگاه شویم.

نوروفیدبک به عنوان روشی موثر در افزایش شاخص های ناقرینگی آلفای جلوی سر شناخته شده است.

نوروفیدبک ناقرینگی آلفای جلوی سر ابزار بالینی مفیدی برای عواطف منفی/اضطراب است.